لیست تمام دانشگاه‌های ایتالیا

دانشگاه پادوا ایتالیا

دانشگاه پادوا

رتبه QS جهانی:
236
رتبه QS کشوری:
4